דשא דשא גינות פאר יבוא ושיווק

דשא -והטיפול בו להצלחה מקסימלית

הכנות מוקדמות דשא כתאני הכרחי
דשא -והטיפול בו להצלחה מקסימלית  הכנת קרקע יסודית והתקנת מערכת השקיה קבועה, הם תנאים הכרחיים להקמה ולקיום של מדשאה בריאה למשך שנים רבות.

ניקיון
חשוב לסלק פסולת בניין, חומרים זרים ושאריות עשבייה טרם שתילת הדשא.

מילוי קרקע
בחרו בקרקע נקייה מעשבים קשי הדברה, כגון: יבלית, "סיידה", ועשבים רב שנתיים אחרים, והעדיפו קרקע מקומית.

הדברת עשבים
את הדברת העשבים יש לבצע זמן רב לפני שתילת הדשא. השקו השקיית הרוויה של שעתיים. המתינו להצצת עשבים לגובה של 10 ס"מ לפחות, ורססו ב"ראונדאפ" 5%.
המתינו שבועיים להדברה מלאה.
לגבי עשבים רב שנתיים קשיי הדברה, כמו יבלית ו"סיידה", יש צורך לחזור על התהליך. הדברה זו יעילה רק בחודשי הקיץ.

שיפועים ויישור הקרקע
החליקו את פני הקרקע בעזרת מגרפה וקורת עץ. דאגו ליצירת שיפוע מינימלי של 2% (2 ס"מ לכל מטר) מקירות הבית והלאה, אל מחוץ לחצר. ודאו שהקרקע נמוכה ב-4 ס"מ מגובה השבילים והמדרכות.

הצנעת זבלים / דשנים ועיבוד
פזרו קומפוסט בכמות של 10 – 15 ליטר לכל מ"ר, וסטרטר על פי הנחיות היצרן, ודאגו לפיזור אחיד.
הצניעו את הקומפוסט והסטרטר באמצעות מתחחת או קלשון וטוריה עד לעומק של 10 ס"מ לפחות. ישרו והחליקו שוב את פני הקרקע והדקו קלות.

התקנת מערכת השקיה
להתקנת מערכת השקיה יש להיוועץ במומחה.
השתמשו בממטירי גיחה בלבד והתקינו בראש המערכת קוצב מים או מחשב.
בדקו את אחידות פיזור המים, באמצעות פיזור כוסות במרחק מטר זה מזה, פתיחת המים (בשעה שאין רוח) ובדיקת כמות המים שהצטברה בכל כוס. פער העולה על 20% דורש שיפור ותיקון.

יישור סופי
לקראת השתילה והנחת המרבדים, על הקרקע להיות רטובה(אך לא רוויה), נקייה מרגבים ואבנים, מאווררת לעומק של 20 ס"מ לפחות, ללא שקעים ומיושרת.
פריסת מרבדי דשא חדשים והשקייתם

פריסת המרבדים
פרסו את מרבדי הדשא מייד עם הגעתם. החלו את הפריסה בשולי שביל או קיר והניחו אותם ב"מבנה לבנים". הדקו היטב את המרבדים זה לזה. לאחר הפריסה, הדקו על ידי קרש כבד או מעגלה.
השקיה
השקו מיד השקיה מרובה, עד לרוויה.
ההשקיה בשבוע הראשון: שלוש פעמים ביום.
ההשקיה בשבוע השני: פעמיים ביום.

ההשקיה בשבוע השלישי: פעם ביום.

ההשקיה בשבוע הרביעי: השקייה אחת ליומיים שלושה.
בתקופת הקליטה מוטב להשקות השקיות קצרות ותכופות למשך 15 – 20 דקות. עם התבססות המדשאה, רצוי להשקות אחת לחמישה עד שבעה ימים.
באזורים מוצלים ובעונות מעבר, השקו בכמות קטנה יותר ולעיתים רחוקות יותר.

הדברת מזיקים
אם המרבדים הונחו בחודשי הקיץ, פזרו "דיזיקטול" או "פירינקס" כ- 7 – 10 ימים לאחר הנחתם.
פזרו את החומר לקראת הערב, השקו קלות והימנעו מהשקיה (לפי תנאי מזג האוויר) ל- 24 שעות לפחות. חזרו על הטיפול לאחר כ- 3 שבועות, ובהמשך – לפי הצורך. עקבו אחר פעילות מזיקים במשך כל תקופת הקיץ והסתיו, עד חודש נובמבר.

כיסוח ראשון
כסחו את שטיחי הדשא לאחר כ- 14 יום מהנחתם. בכל כיסוח אין להוריד מעל 40% מהנוף הירוק.

על מנת לנקוט במשנה זהירות, עדיף כיסוח גבוה מאשר כיסוח נמוך מדי.

חשיבותה של השקיה חסכונית ויעילה

הצלחתו של דשא  ואי-הצלחתו, תלויים במידה רבה בהשקיה נכונה. השקיה נכונה חוסכת מים וכסף, ומניבה גינה שנראית טוב יותר.